Tivoli Storage Manager

Používáme Tivoli Storage Manager (TSM) od firmy IBM. Jedná se o špičkový software určený k zálohování dat, který používá 80 ze 100 nejúspešnějších Amerických společností (Fortune 100). Víme i z vlastních zkušeností s ostatními zálohovacímy systémy, že to není náhoda. TSM podporuje velké množství platforem, operačních systemů, online zálohy datábazí, e-mailu (např. MS Exchange) a dalších aplikací.

Spolehlivost

Jedná se o velice kvalitní produkt pro zálohování dat, nicméně velmi komplexní na správu pro firmy, které si nemohou dovolit vyhradit zaměstnance čistě na zálohování a nemyslitený v nasazení pro jednotlivce. Díky své rozšířenosti se jedná o velmi odladěný a tudíž spolehlivý produkt, který formou online záloh nabízíme firmám a jednotlivcům, pro které by jeho použití bylo jinak velmi komplikované, ne-li nemožné.

Technologie

Koncepce TSM vychazí z unikátního, patentovaného progesivního inkrementálního zálohování dat - není nutné dělat periodicky plné zálohy, pouze první záloha je plná a následně se zálohují jen nové a změněné soubory a adresáře. Často se této technologii říka "incremental forever". Díky této koncepci se podstatně snižuje množství zálohovaných dat. Pro určité soubory je navíc možné nastavit zalohovaní jen jejich změněných částí (vhodné např. pro soubory s elektronickou poštou (.pst soubory)). Software také automaticky rozpozná smazané soubory a tyto po stanovené době ze zálohy smaže.

Bezpečnost

Protože zálohování provádíme přes internet, tak se data ještě před odesláním zkomprimují a zašifrují (používa se algoritmus AES-128, který je např. v USA schválen k šifrování informací do druhého nejvyššího stupně utajení - tajný (secret) - pro přísně tajné (top secret - nejvyšší stupeň utajení) informace lze použít ten stejný algoritmus s délkou klíče 192 nebo 256 bitů). Sifrovací klíč budete znát pouze Vy. To znamená, že veškerá data, která k nám zálohujete, budete schopni obnovit pouze Vy a nikdo jiný (ani my). V případě že nebudete chtít riskovat ztrátu tohoto důležitého klíče, můžete využít transparentní šifrování, kdy bude šifrovací klíč automaticky vygenerován a používán (nebude třeba aby jste si jej pamatovali). V tomto případě bude klíč uschován na našem serveru, takže v žádném případě nehrozí jeho ztráta.


Podporované Platformy

Windows Linux UNIX Další platformy

Podporované aplikace, které lze zálohovat za plného chodu:

Databáze Elektronická pošta Aplikační Servery SAP Microsoft SharePoint


Kompletní výčet podporovaných platforem
Kompletní výčet podporovaných aplikací