Postup získání služby online zálohování (krok za krokem):

Registrace

Vyplníte registrační formulář na našich stránkách. Poté Vám příjde e-mail s popisem jak účet aktivovat. Po aktivaci se můžete přihlásit do autentizované části a vyplnit novou objednávku. Poté můžete nakonfigurovat které adresáře/soubory se mají zálohovat a další parametry nebo ponechat implicitní konfiguraci.

Instalace

Instalace se není třeba obávat, připravili jsme pro Vás automatickou instalaci pomocí skriptu, který provede vše za Vás. Tento skript pak také spustí ihned zálohu jednoho malého souboru, u které budete vyzváni, aby jste zadali své šifrovací heslo (které budete znát jen Vy!). Toto heslo si musíte zapamatovat a nejlépe také zapsat někam na bezpečné místo. Je to velmi důležité, protože bez tohoto hesla nebudete schopni Vy ani my žádná data obnovit. To samozřejmně jen za předpokladu že jste zvolili své vlastní heslo. Ti z Vás, kteří se rozhodnou pro transparentní šifrování se o heslo nemusí starat, to bude automaticky vygenerováno, používáno a uschováno na našem serveru, takže nehrozí jeho ztráta.

Jak již bylo zmíněno, instalace probíhá zcela automaticky. Stáhnete si instalační archiv (zip pro windows a tar pro linux/unix). Tento archiv nejprve musíte celý rozbalit a poté spustit instalační skript, který provede vlastní instalaci (install). Poté můžete instalační soubory smazat.

VPN

V případě, že se rozhodnete využívat také VPN (nebo jej Vámi zvolený program již obsahuje), tak je také třeba nainstalovat VPN sotfware. VPN není možné instalovat plně automaticky, nicméně to buď zvládnete sami podle našich instrukcí nebo to můžeme udělat pomocí vzdáleného přístupu za Vás (jestliže si stáhnete tuto aplikaci, která to umožní). Všechny naše kroky uvidíte prímo na obrazovce a spojení můžete kdykoliv ukončit.

Možnost naší asistence při instalaci / konzultace

V případě, že si i tak na instalaci netroufáte, případně pokud s námi chcete nejprve osobně konzultovat možnosti zálohování, tak Vám nabízíme osobní návštěvu v dohodnutém termínu nebo vzdálenou asistenci (jak je výše uvedeno u VPN). Vzdálená podpora při instalaci je zdarma, osobní asistence bude fakturována dle našeho sazebníku. Jestliže chcete využívat podpory GOLD, PLATINUM nebo DIAMOND, je nutná osobní konzultace před začátkem využívání služby. Tato konzultace je zdarma.

Zkušební doba až 1 měsíc zdarma

Takto můžete naše služby bezplatně testovat až 1 měsíc. Během této doby však bude maximální velikost Vašich záloh omezena na 25 GB a data u nás budou uložena jen v jedné kopii, za data neponeseme žádnou zodpovědnost a negarantujeme reakční doby.

Pokud se kdykoliv během tohoto měsíce rozhodnete využívat našich služeb, tak nás kontaktujte a do druhého dne provedeme převod služby. Vytvoříme další kopii Vašich již zazálohovaných dat a budeme ji udržovat na jiném místě. Velikost zálohvaných dat již nebude omezena a bude zpoplatněna podle programu, který si zvolíte a který si můžete průběžně měnit (1. - 10. každý měsíc není možné program měnit z důvodu probíhajících fakturací za předchozí měsíc). Také Vám budeme garantovat reakční dobu v závislosti, pro jaký druh podpory se rozhodnete. Fakturace probíhají standardně každý měsíc zpětně, avšak dovolujeme si Vás upozornit na možnost výrazných slev, pokud se rozhodnete si službu předplatit (např. při ročním předplatném platíte cenu jen za 10 měsíců).

Zálohování bez starostí

V tomto bodě veškeré Vaše starosti se zálohováním končí. Každou noc se automaticky spustí zálohování ve stanovenou hodinu. Zálohovací software prohledá určené souborové systémy, vyhledá změny proti předchozí záloze a tyto pošle k nám do datového úložiště. Data se před odesláním zašifrují a zkomprimují, aby záloha proběhla co nejrychleji (pokud máte velmi rychou linku, tak se komprese nemusí používat) a bezpečně.

Každé ráno Vám pak přijde automaticky e-mail informující o průběhu poslední zálohy se souhrnými informacemi týkající se Vašich záloh (počet zazálohovaných souborů, celkový objem Vašich záloh...).